Käytämme laajaa Fivaldi-talousohjelmaa, jonka käyttö mukautetaan

asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan.

 

Myyntilaskut: Asiakas voi halutessaan laskuttaa ohjelman kautta tai

antaa meidän laskuttaa asiakkaan puolesta. Ohjelma mahdollistaa

sähköisen laskutuksen, joko e-laskut tai Finvoice-laskut sekä perinteisen

paperisen laskutuksen. Myyntilaskut siirtyvät suoraan kirjanpitoon, jolloin

erillisiä laskutusohjelmia ei tarvita.

Ostolaskut:  Ostolaskut saadaan myös suoraan kirjanpitojärjestelmään, Finvoicena,

skannaamalla tai syöttämällä ostoreskontraan. Asiakas voi itse luoda ostolaskujen

maksulistat tai antaa meidän hoitaa kaiken tuon puolestaan.

Palkanlasku ja maksatus: ohjelmalla voimme hoitaa myös

palkanlaskun ja maksatuksen asiakkaan toiveiden mukaan.

Pankkitilit ja maksatus: ohjelma mahdollistaa, että tilitoimistomme saa suoraan

kirjanpitoohjelmaan pankkien (Nordea, OP, Danske sekä Handelsbanken) tiliotteet.

Tilitoimistomme voi hoitaa myös koko maksuliikenteen asiakkaan niin halutessa.

Kirjanpitoraportit: Asiakas voi omilla tunnuksillaan päästä ohjelmaan, tulostaa ja

tarkastella tuloslaskelmia sekä taseita.

More...